-
Blog

WASH & SHINE Shampoo

Red Mite-Free na, Shiny Feathers pa!
INDICATIONS:

Arachnicide shampoo specially formulated for fighting cocks to kill and prevent lice and mites and provide glossy clean feather.


Problema ba ng mga manok nyo ang ...

 -Malagkit na Balahibo

 -Masang-sang ang amoy dahil sa Hanip at Kuto


Eto na ang sagot sa Problema nyo ang...

4-in-1 ACTION: (WASH & SHINE)

 -Shampoo - para sa madulas na balahibo

 -Conditioner - para sa makintab na balahibo

 -Delouser - mabagsik sa Red Mite

 -Repellant - may sangkap na citronella, laban sa mga lamok


CONTAINS:

Cypermethrin

Piperonyl Butoxide

Citronella


"BROAD SPECTRUM EFFECT"

Submit a Comment